Lliure disponibilitat

Reserva de l’espai per a grups de centres educatius i entitats, sense suport docent

Divendres d'11.00 a 15.00h i de 15.00 a 19.00h
Podeu reservar l'espai en franges de 2 hores.
Veure descripció sencera