Sala 2 - Pilarin Bayés

Per a un bon ús de les sales, es poden reservar fins a dues hores a la setmana per persona.

Sala per a l'ús preferent dels joves de 12 a 16 anys.
Les reserves es mantindran 10 minuts. En cas d'arribar més tard, la reserva quedarà anul·lada. 

Situada a la planta 1. És un espai adequat per a trobades de fins a 10 persones. 
Compta amb una pantalla amb connexió HDMI. 

Veure descripció sencera
Per aquest dia no es fan reserves.