Sala nocturna 3 - Pilarin Bayés

Disponible en l'horari de 20h a 22h, amb una reserva prèvia de 3 dies d'antelació i amb una confirmació del personal de la Biblioteca.

Situada a la planta 2. Espai adequat per a trobades de fins a 8 persones. 
Compta amb una pantalla amb connexió HDMI.
Veure descripció sencera
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00